Small plane crashes into house near Poughkeepsie, killing 2