Lahore Weather


5.8 magnitude earthquake strikes Pakistan