Zardari vows to raise forex reserves to $100 billion