Court serves notices to IGP regarding raid on Sh. Rasheed’s house