Secretaries asked to monitor free flour distribution, edible prices