Sikh yatrees visit Gurdwara Sahib Kartarpur Narowal